Grundarvode 590:- SEK

Allmän undersökning, kostnad för ytterligare utredningar t.ex. röntgen, blodprov etc. tillkommer.

Vaccinationer Hund

DHPPI
KC (Kennelhosta)
Rabies
Herpes

380:- SEK
380:- SEK
410:- SEK
630:- SEK

Vaccinationer Katt

Tricat / RCP
RCPCh (Klamydia)
Rabies

350:- SEK
380:- SEK
410:- SEK

Övrigt

EU-Pass

Chipmärkning

Öronmärkning (Om djuret är redan sövt)

Kloklipp katt

Kloklipp hund

Besiktning

Receptarvode

Laserbehandling (För första gången tillkommer ett grundarvode)

600:- SEK

355:- SEK

180:- SEK

200:- SEK

200:- SEK

990:- SEK för 1 valp
660 SEK/valp för kull

150:- SEK

420:- SEK

Kastreringar

Hanhund

Tik up till 25 kg

Tik 26-39 kg

Tik över 40 kg

Katthane (Recept ingår)

Katthona (Recept ingår)

Kemisk kastration 6 mån (Endast Hanhund)

3450 – 3850:- SEK

5680:- SEK

6900:- SEK

7300:- SEK

1000:- SEK

1400:- SEK

1800:- SEK

 

Tänder

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen Katt

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund under 30kg

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund över    30 kg

Tandkontroll

2550:- SEK

 

2950:- SEK

 

3550:- SEK

 

290 :- SEK

Observera att kostnader för övriga tandbehandlingar, t.ex. tandutdrag , tillkommer.

Vid profylaktisk åtgärd erbjuder vi ett förmånligt preanestetiskt blodprovspaket för 1 300 kr.

VID ALL OPERATIONER HOS HUNDAR OCH KATTER ÖVER 7 ÅR ÄR DET OBLIGATORISKT ATT TA BLODPROVSPAKETET

Avel

Progesteronpaket
(progesteron, vaginoskopi, vaginalt utstryk)

Dräktighetskontoll (dag 28-30)
(Ultraljud)

Besiktningspaket valpar och kattungar
(besiktning, vaccination och chipmärkning)

Ombesikning

Besiktning på redan chippad “vuxen” 

895:- SEK

 

 

895:- SEK

 

675:- SEK

 

 

Gratis inom 1 månad

775:- SEK

Grundarvode 590:- SEK

Allmän undersökning, kostnad för ytterligare utredningar t.ex. röntgen, blodprov etc. tillkommer.

Vaccinationer Hund

DHPPI                                                              380:- SEK
KC (Kennelhosta)                                           380:- SEK
Rabies                                                              410:- SEK
Herpes                                                             630:- SEK

Vaccinationer Katt

Tricat / RCP                                                     350:- SEK
RCPCh (Klamydia)                                          380:- SEK
Rabies                                                              410:- SEK

Övrigt

EU-Pass                                                           600:- SEK

Chipmärkning                                                 350:- SEK

Öronmärkning
(Om djuret är redan sövt)                             180:- SEK

Kloklipp kanin                                                 150:- SEK

Kloklipp katt                                                     200:-SEK

Kloklipp hund                                                 200:- SEK

Besiktning                                                      990:- SEK för 1 valp 660 SEK/valp för kull

Receptarvode                                                 150:- SEK

Laserbehandling                                            420:- SEK
(För första gången tillkommer ett grundarvode)

Kastreringar

Hanhund                                          3450 – 3850:- SEK

Tik up till 25 kg                                              5680: SEK

Tik 26-39 kg                                                  6900:- SEK

Tik över 40 kg                                               7300:- SEK

Katthane                                                       1000:- SEK

Katthona                                                        1250:-SEK

Kemisk kastration 6 mån                           1800:- SEK

Alla kemiska kastrationer gäller endast hanhundar!

 

Tänder

Tandstensborttagning 
inkl dentalröntgen Katt                               2550:- SEK

Tandstensborttagning                                2950:- SEK
inkl dentalröntgen hund under 30kg

Tandstensborttagning                                3550:- SEK
inkl dentalröntgen hund över 30 kg

Observera att kostnader för övriga tandbehandlingar, t.ex. tandutdrag , tillkommer.

Vid profylaktisk åtgärd erbjuder vi ett förmånligt preanestetiskt blodprovspaket för 1 300 kr.

Avel

Progesteronpaket
(progesteron, vaginoskopi,                          895:- SEK
vaginalt utstryk)

Dräktighetskontoll
(dag 28-30)                                                      895:- SEK
(Ultraljud)

Besiktningspaket
valpar och kattungar                                     675:- SEK
(besiktning, vaccination
och chipmärkning)