Grundarvode 650:- SEK

Allmän undersökning, kostnad för ytterligare utredningar t.ex. röntgen, blodprov etc. tillkommer.

Vaccinationer Hund

DHPPI
KC (Kennelhosta)
Rabies
Herpes

400:- SEK
400:- SEK
420:- SEK
630:- SEK

Vaccinationer Katt

Tricat / RCP
RCPCh (Klamydia)
Rabies

400:- SEK
420:- SEK
420:- SEK

Övrigt

EU-Pass

Chipmärkning

Öronmärkning (Om djuret är redan sövt)

Kloklipp katt

Kloklipp hund

Besiktning

Receptarvode

Laserbehandling (För första gången tillkommer ett grundarvode)

600:- SEK

355:- SEK

180:- SEK

200:- SEK

200:- SEK

990:- SEK för 1 valp
720 SEK/valp för kull

150:- SEK

420:- SEK

Kastreringar

Hanhund

Tik up till 25 kg

Tik 26-39 kg

Tik över 40 kg

Katthane (Recept ingår)

Katthona (Recept ingår)

Kemisk kastration 6 mån (Endast Hanhund)

3450 – 3850:- SEK

5680:- SEK

6900:- SEK

7300:- SEK

1000:- SEK

1400:- SEK

1950:- SEK

 

Tänder

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen Katt

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund 1-15 KG

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund 16-39 KG

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund 40-49 KG

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund över 50 KG

Tandkontroll

3300:- SEK

 

3600:- SEK

 

4500:- SEK

 

5600:- SEK

 

Från 5900:- SEK

 

290 :- SEK

Observera att kostnader för övriga tandbehandlingar, t.ex. tandutdrag , tillkommer.

Vid profylaktisk åtgärd erbjuder vi ett förmånligt preanestetiskt blodprovspaket för 1 710 kr.

VID ALL OPERATIONER HOS HUNDAR OCH KATTER ÖVER 7 ÅR ÄR DET OBLIGATORISKT ATT TA BLODPROVSPAKETET

Avel

Progesteronpaket
(progesteron, vaginoskopi, vaginalt utstryk)

Dräktighetskontoll (dag 28-30)
(Ultraljud)

Besiktningspaket valpar och kattungar
(besiktning, vaccination och chipmärkning)

Ombesikning

Besiktning på redan chippad “vuxen” 

895:- SEK

 

 

895:- SEK

 

720:- SEK

 

 

Gratis inom 1 månad

775:- SEK

Grundarvode 650:- SEK

Allmän undersökning, kostnad för ytterligare utredningar t.ex. röntgen, blodprov etc. tillkommer.

Vaccinationer Hund

DHPPI                                                              400:- SEK
KC (Kennelhosta)                                           400:- SEK
Rabies                                                              420:- SEK
Herpes                                                             630:- SEK

Vaccinationer Katt

Tricat / RCP                                                     400:- SEK
RCPCh (Klamydia)                                          420:- SEK
Rabies                                                              420:- SEK

Övrigt

EU-Pass                                                           600:- SEK

Chipmärkning                                                 350:- SEK

Öronmärkning
(Om djuret är redan sövt)                             180:- SEK

Kloklipp katt                                                     200:-SEK

Kloklipp hund                                                 200:- SEK

Besiktning                                                      990:- SEK för 1 valp 720 SEK/valp för kull

Receptarvode                                                 150:- SEK

Laserbehandling                                            420:- SEK
(För första gången tillkommer ett grundarvode)

Kastreringar

Hanhund                                          3450 – 3850:- SEK

Tik up till 25 kg                                              5680: SEK

Tik 26-39 kg                                                  6900:- SEK

Tik över 40 kg                                               7300:- SEK

Katthane                                                       1000:- SEK

Katthona                                                        1400:-SEK

Kemisk kastration 6 mån                           1950:- SEK

Alla kemiska kastrationer gäller endast hanhundar!

 

Tänder

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen Katt

         3300 SEK

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund 1-15 KG

         3600 SEK

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund 16-39 KG

         4500 SEK

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund 40-49 KG

         5600 SEK    

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund över 50 KG

        Från 5900 SEK

Tandkontroll   290 SEK

Observera att kostnader för övriga tandbehandlingar, t.ex. tandutdrag , tillkommer.

Vid profylaktisk åtgärd erbjuder vi ett förmånligt preanestetiskt blodprovspaket för 1 710 kr.

Avel

Progesteronpaket
(progesteron, vaginoskopi,                          895:- SEK
vaginalt utstryk)

Dräktighetskontoll
(dag 28-30)                                                      895:- SEK
(Ultraljud)

Besiktningspaket
valpar och kattungar                                     720:- SEK
(besiktning, vaccination
och chipmärkning)