Grundarvode 550:- SEK

Allmän undersökning, kostnad för ytterligare utredningar t.ex. röntgen, blodprov etc. tillkommer.

Vaccinationer Hund

DHPPI
KC (Kennelhosta)
Rabies
Herpes

350:- SEK
350:- SEK
350:- SEK
575:- SEK

Vaccinationer Katt

Tricat / RCP
RCPCh (Klamydia)
Rabies

300:- SEK
320:- SEK
350:- SEK

Vaccinationer Kanin

Myxo-RHD+ (Kaninpest + Gulsot)

770:- SEK

Övrigt

EU-Pass

Chipmärkning

Öronmärkning (Om djuret är redan sövt)

Kloklipp kanin

Kloklipp katt

Kloklipp hund

Besiktning

Receptarvode

Laserbehandling (För första gången tillkommer ett grundarvode)

600:- SEK

250:- SEK

100:- SEK

50:- SEK

150:- SEK

150:- SEK

990:- SEK för 1 valp 660 SEK/valp för kull

150:- SEK

390:- SEK

Kastreringar

Hanhund

Tik up till 25 kg

Tik 26-39 kg

Tik över 40 kg

Katthane

Katthona

Kaninhane

Kemisk kastration 6 mån (Endast Hanhund)

 

3000 – 3700:- SEK

4700:- SEK

5300:- SEK

5800:- SEK

690:- SEK

1100:- SEK

600:- SEK

1800:- SEK

 

 

Tänder

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen Katt

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund under 30kg

Tandstensborttagning inkl dentalröntgen hund över    30 kg

1800:- SEK

 

2200:- SEK

 

2700:- SEK

Observera att kostnader för övriga tandbehandlingar, t.ex. tandutdrag , tillkommer.

Vid profylaktisk åtgärd erbjuder vi ett förmånligt preanestetiskt blodprovspaket för 1 300 kr.

VID ALL OPERATIONER HOS HUNDAR OCH KATTER ÖVER 7 ÅR ÄR DET OBLIGATORISKT ATT TA BLODPROVSPAKETET

Avel

Progesteronpaket
(progesteron, vaginoskopi, vaginalt utstryk)

Dräktighetskontoll (dag 28-30)
(Ultraljud)

Besiktningspaket valpar och kattungar
(besiktning, vaccination och chipmärkning)

Ombesikning

Besiktning på redan chippad “vuxen” 

880:- SEK880:- SEK


660:- SEKGratis inom 1 månad

750:- SEK

Grundarvode 550:- SEK

Allmän undersökning, kostnad för ytterligare utredningar t.ex. röntgen, blodprov etc. tillkommer.

Vaccinationer Hund

DHPPI                                                              350:- SEK
KC (Kennelhosta)                                           350:- SEK
Rabies                                                              350:- SEK
Herpes                                                             575:- SEK

Vaccinationer Katt

Tricat / RCP                                                     300:- SEK
RCPCh (Klamydia)                                          320:- SEK
Rabies                                                              350:- SEK

Övrigt

EU-Pass                                                            450:- SEK

Chipmärkning                                                 250:- SEK

Öronmärkning
(Om djuret är redan sövt)                             100:- SEK

Kloklipp kanin                                                   50:- SEK

Kloklipp katt                                                     150:-SEK

Kloklipp hund                                                 150:- SEK

Besiktning                                                       570:- SEK

Receptarvode                                                 150:- SEK

Laserbehandling                                            390:- SEK
(För första gången tillkommer ett grundarvode)

Kastreringar

Hanhund                                           3000 – 3700:- SEK

Tik up till 25 kg                                              4700: SEK

Tik 26-39 kg                                                  5300:- SEK

Tik över 40 kg                                               5800:- SEK

Katthane                                                         690:- SEK

Katthona                                                        1100:- SEK

Kaninhane                                                      600:- SEK

Kemisk kastration 6 mån                           1800:- SEK

Kemisk kastration 12 mån                         2500:- SEK

Alla kemiska kastrationer gäller endast hanhundar!

 

Tänder

Tandstensborttagning 
inkl dentalröntgen Katt                               1800:- SEK

Tandstensborttagning                                2200:- SEK
inkl dentalröntgen hund under 30kg

Tandstensborttagning                                2700:- SEK
inkl dentalröntgen hund över 30 kg

Observera att kostnader för övriga tandbehandlingar, t.ex. tandutdrag , tillkommer.

Vid profylaktisk åtgärd erbjuder vi ett förmånligt preanestetiskt blodprovspaket för 1 300 kr.

Avel

Progesteronpaket
(progesteron, vaginoskopi,                          880:- SEK
vaginalt utstryk)

Dräktighetskontoll
(dag 28-30)                                                      880:- SEK
(Ultraljud)

Besiktningspaket
valpar och kattungar                                     660:- SEK
(besiktning, vaccination
och chipmärkning)