INSKRIVNINGSBLANKETT
Om ni inte har ett personnummer skriv in ert födelsedatum som (ÅÅÅÅMMDD).